TJ SLAVIA PÍŠŤ

Historie

1. ZALOŽENÍ  KLUBU  -  ROK  1946.

 

Teprve rok po osvobození začátkem srpna se sešlo v hostinci u Řehánku několik nadšenců kopané, aby položili základní kámen k založení sportovního klubu, který byl zaměřen hlavně na kopanou. Prvním předsedou byl zvolen obchodník Kašný Albert.
Začátky našich fotbalistů byli těžké. Výstroj byla zakoupena z dobrovolných příspěvků hráčů a členů výboru. Největší starost nastala se zajištěním vhodného pozemku ke zřízení hřiště. Po zdlouhavém jednání se nakonec našla louka v části Píště - Na Pile. Na tomto pozemku musely být provedeny dosti velké úpravy. Ty se ukončily v roce 1947, kdy se  mužstvo poprvé představilo svému obecenstvu. Na tomto hřišti se hrálo až do roku  1953, kdy bylo vybudováno nové hřiště ve středu obce, které slouží svému účelu dodnes.
Během celé doby trvání změnil náš klub třikrát název a to :
           
                1946      SK   PÍŠŤ
                1950      DSO   SOKOL  PÍŠŤ
                1966      SLAVIA   PÍŠŤ

TROCHU Z HISTORIE

1947    Pro  neregistrované kluby zřízená soutěž v hlučínském okrsku - do soutěže se přihlásil SK Píšť .

1948    Na jaře přihlášen do soutěže registrovaných mužstev. Zařazen do hlučínského
okrsku III.třídy.                                                                                                                               

1955    Velká příležitost k postupu do okresního přeboru.Sehráno 12.3.1955 na  neutrálním hřišti kvalifikační utkání se  S. Bohuslavice. Píšť toto utkání prohrál 2 : 3. Na této porážce se podíleli samotní hráči. Bez omluvy se nedostavili k utkání někteří klíčoví hráči Píště.

1959    Postup do III.třídy, kde skončili na posledním 12.místě, což znamenalo sestup do IV.třídy

1963    Vítěz IV.třídy, postup do vyšší třídy, ale v důsledku reorganizace museli hrát i v příštím roce se stejnými mužstvy, jelikož IV.třída byla zrušena.

1964    Opět vyhráli svou třídu a postoupili do druhé třídy. V této třídě hráli až do roku 1971, kdy sestoupili do III.třídy.

1978    Postup do II.třídy – do roku 1985.
1986    Píšť hraje III.třídu.
1991    Postup do II.třídy ze druhého místa.

1996    Slavia poprvé v historií postupuje do I.B třídy.

2002    Postup do I.A třídy z druhého místa.

2006    Nadále A.mužstvo v 1. A třídě, B.mužstvo ve III.třídě OS, dorost v OP a žáci v OS, mini-žáci hrají pouze přátelská utkání.

2007 A.muži skončili 1.A třídě na 12 místě. Znamenalo to sestup do I.B třídy.
          B.muži OS – 3.třída 10 místo.
          Dorost OS – 6.místo.
          Žáci OS  - 6.místo.

2008 A.muži se umístili na 4. místě 1.B třídě
          B.muži 7. místo 3. třída OS
          Dorost 6.místo OS
          Žáci 9.místo OS

2009 A.muži 6.místo 1.B třídě.
          B.muži 13.místo,což znamenalo sestup do 4.třídy.
          Dorost 4.místo OS.
          Žáci 7.místo v soutěži žáků.
          Na podzim přihlášení do soutěže mini-žáci.

2010 A.muži 7.místo v soutěži 1.B třídy.
          B.muži 3.místo 4.třídy.Postup do 3.třídy – reorganizace.
          Dorost 4. místo OS.
          Žáci 5.místo OS.
          Mini-žáci 13.místo OS.
          Všechna utkání podzimní části sezóny 2010-2011 hrajeme venku.
          Rekonstrukce šaten.
  
2011 Muži A.stále 1B.třída  9.místo.
          Muži B.12.místo 3.třída OS.
          Dorost 10.místo OS.
          Žáci  8. místo OS.
          Mini-žáci 3místo.

2012 Muži 1místo postup do1.A třídy.
         Muži B. 12.místo  OS.
         Dorost na jaře odhlášen ze soutěže.
         Žáci 7. Místo OS.      
         Mini-žáci 5.místo.
         Srpen 2012 Mezinárodní dorostenecký turnaj Václava Ježka Ukrajina – Slovensko: 0-1

 

SPORTOVNÍ  AREÁL
   
1952 - 1959  
Výstavba hřiště, kabin a pódia, odvodnění.

1957
Velká  úprava hrací plochy – navážka hlíny.
Všechna utkání se hrají venku.

1960 -1969 
Výstavba soc. zařízení.1966-1970 regulace, zatrubnění potoka.
Všechna utkání se hráli na starém hřišti – dnešní Louky a Stráně.

1970 - 1979   
Zasypáno koryto starého potoka, úprava hranice pozemků, výměna branek.
    
1980 - 1989  
Výstavba dřevěného stánku k občerstvení, boxů, lavic k posezení a vydláždění boxů a okolí.
      
1990   
Přístavba nových šaten,vodovodní přípojka.
     
1991   
Hřiště  zatopeno, v kabinách 40cm vody a bahna. Všechna utkání se hrají venku.
    
1992 - 1995 
Pokračuje výstavba kabin.
      
1996 - 1999  
Výstavba střídaček, dokončení výstavby kabin, fasáda, příjezdová cesta, zavedení elektřiny k potoku, hodinám.

1997 - Červenec
Záplava hřiště - poprvé bylo hřiště naprosto rovné a to zásluhou vodní hladiny.

2000 - 2005
Výstavba záchodů, zábran, zábradlí, výměna oken, přestavba čističky,
Kompetní rekonstrukce hrací plochy (odvodnění hrací plochy, zatravnění, výměna branek ……. Fa Zelený pažit).

2007
Odpust PÍŠŤ - Marcel Woodman + Rádio Kiss Morava
Vytvořeny internetové stránky www.slaviapist.cz – Moric K.
Reklamy – instalace okolo hrací plochy
Instalována nádrž vody pro zavlažovací systém
Nové tréninkové (hliníkové) branky.
Kultura a sport bez hranic – spolupráce s polským klubem Czarnie Nowa Vies - Fond  EU

2008
Odpust PÍŠŤ - Děda Mládek Ilegall Band + Rádio Kiss Morava
Valentýnský ples
Soustředění AB-týmu v Bystřici
13.červenec  - zatopeno hřiště, kabiny
Rekonstrukce sprch a umýváren – kabiny žáci, dorost, hosté       

2009
Odpust PÍŠŤ - Těžkej Pokondr, Legendy se vrací - Petr Šiška + Rádio Kiss Morava
Valentýnský Ples
3.3-8.3 –soustředění AB-týmu v polské Wisle
Trioball
1. 3. zvolen předseda TJ Šebestík do VV  MSKFS
17.4. – Podán projekt rekonstrukce správní budovy
V květnu dokončeno zavlažování – čidla, rozvaděč
Na podzim dokončeno tréninkové hřiště u koupaliště

2010
Odpust PÍŠŤ - Ruda z Ostravy + Martina Pártlová, Legendy se vrací - Petr Šiška + Rádio Helax
Valentýnský Ples
14.1 přidělena dotace – správní budova
28.3. Klaus  Klösel - Praha vyznamenání
Květnu schválil VV  II.etapu rekonstrukce technického zázemí Slavia Píšť.
23.8. zahájena rekonstrukce kabin
Září – říjen oprava čističky střecha, regenerace hrací plochy

2011
Odpust PÍŠŤ - Rytmus, ABBA Revival + Rádio Helax
Valentýnský ples
Soustředění AB-týmu v Bystřici
Trioball
Březen, povolena  II.etapa  stavby
Červen 26. 6.  slavnostní otevření-rekonstrukce správní budovy –zázemí.

2012
Odpust PÍŠŤ – Kristina, Legendy se vrací - Petr Šiška + Rádio Helax
Sportovní ples
Soustředění AB-týmu v Bystřici
Trioball
Oplocení areálu.
Dokončení střídaček.
Výstavba dřevěného stánku.
Vybavení místností nábytkem. 

 

Psát historii našeho fotbalu je úkol nesnadný. Mnohý archivní materiál byl zničen nevědomky bývalými funkcionáři. Zbylý materiál je velmi sporý, ale přesto jsem se pokusil zachytit alespoň nejdůležitější události, dávající stručný obraz o vzniku a vývoji kopané v naší obci.

Kronikář: Smolka Josef

 

 

Sdílejte na facebooku